אתר TiXiT משמש כמערכת אוטומטית, נוחה, הכוללת כל מה שמנהל אירועים צריך על מנת לנהל 
את האירועים שלו אונליין. המערכת כוללת ניהול רוכשי כרטיסים / מוזמנים, אירועים, דו"חות מנהל, 
מכירת כרטיסים, הפצה ופרסום האירוע ועוד.

מערכת TiXiT כוללת מערך סליקה וגבייה, הניתנים לצפיה בכל רגע נתון, הפקת הנתונים ועיבודם בפשטות, 
הכל על גבי מסך אחד פשוט. אם אתה מנהל אירוע, תוכל להגדיר במהירות את האירוע שלך וסוגי הכרטיסים 
אותם תרצה למכור אונליין.

בסיכום האירוע ולאחר הפקת דו"ח מסכם, תוכל לקבל את כספי המכירות מהאירוע ישירות לחשבונך.
כל אירוע בנפרד, מקבל קישור אותו ניתן להפיץ ללקוחות הפוטנציאליים על מנת לאפשר להם רכישת 
כרטיסים מאובטחת. הרשמה והקמת אירוע אורכת מספר דקות בודדות.

המערכת חוסכת לך מנהל האירוע, כסף רב ואלו רק מעט מהדוגמאות למה:
- אין צורך בפרסום נוסף
- דו"חות אוטומטיים קיימים לצפייה במערכת בכל רגע נתון, מאפשרים לצפות בסטטוס מכירת הכרטיסים לאירוע, 
  קבלת החלטות מהירה להמשך, וניהול רוכשים.
- סליקה ישירות מהמערכת.
- הפקת חשבוניות ישירות מהמערכת.
- כלים ואפשרויות ניהול משתמשים אונליין - הכל ממקום אחד.
- יצירת עמוד אישי לאירוע שלך.
- אפשרות לכל משתמש להקים מספר אירועים במקביל.
- תוך זמן קצר ובמספר שלבים פשוטים האירוע שלך יהיה באויר, פעיל וזמין למכירת כרטיסים.

מערכת TiXiT מיועדת לכולם: משרדי מכירת כרטיסים, מפיקים, הופעות, אירועים פרטיים או ציבוריים, אירועים
הכוללים מכירת כרטיסים וכאלו שנדרש עבורם רק רישום מוזמנים וניהולם, ועדי עובדים, חברות ועסקים, משרדי ממשלה ועוד...